Tre sätt ett namn missleder dig när du investerar. Del 3: aktien

74% överavkastning över 10 dagar fick aktier som under IT-bubblan la till ”.com” i sitt namn. Detta gällde för alla bolag som la till ”.com” i sitt namn, oavsett om de hade mycket, lite, eller ingen internet-baserad verksamhet. Bara en association till det heta ”internetet” under denna period gav alltså upphov till stora och permanenta värdeökningar. Som vi alla kan misstänka så verkar detta dock drivet av irrationella beslut av investerare och en manisk övertro på IT-branschen. Det ultimata beviset på detta kom också när IT-bubblan sprack under tidigt 2000.


Det hittade Cooper, Dimitrov, och Rau när dom 2001 publicerade en artikel i den prestigefyllda journalen The Journal of Finance där dom undersökte namnbyten på 95 företag under åren 1998 till 1999. Trots att tidigare forskning visar att namnbyten av företag inte påverkar det underliggande värdet så verkade vissa typer av namnändringar (”.com”) ha enorm effekt för aktiepriserna under den här perioden.


Vad är lärdomen av detta och den här serien? Ja, det är egentligen ganska enkelt. Ytliga egenskaper såsom namn på fondförvaltare (del 1), fonden (del 2), eller aktien (del 3) har ingenting med värde att göra. Trots detta existerar det effekter kopplade till dessa ytliga aspekter som är drivet av individers kognitiva bias och fördomar och det leder till ineffektivitet och misstag.


Låt er inte luras, mina vänner!


Aktier som la till ".com" i sitt namn rusade på börsen under IT-bubblan

Artikeln hittar du här:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0022-1082.00408

Eller en tidigare version av artikeln som är tillgänglig för allmänheten:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=242376

14 visningar

© Robostock AB 2019

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon