Tre sätt ett namn missleder dig när du investerar. Del 1: Förvaltaren

"And I got my middle name from somebody who obviously didn’t think I’d ever run for president”

- Barack Hussein Obama, Al Smith Dinner, New York, 16e oktober, 2008


Så inleds en artikel i den topprankade ”Review of Financial Studies” av Kumar, Niessen-Ruenzi, och Spalt (2015) som undersöker hypotesen att investerare är mindre benägna att investera i fonder som förvaltas av individer med utländska namn (utländska i förhållande till USA). Vi pratar alltså inte om medborgarskap eller födelseland. Utan huruvida namnet låter utländskt.


Varför skulle det vara så, kanske ni undrar? Ja, hypotesen baserar sig på det så kallade ”in-group bias”, det vill säga att människor tenderar att attribuera fördelaktiga egenskaper hos människor i den ”egna gruppen”, och i större utsträckning ha fördomar om människor utanför denna grupp. Exempelvis framkallar kanske det svenska namnet ”Johan Svensson” andra känslor än ”Toshihiko Tsuyusaki”.


Okej, så det handlar om diskriminering. Men skulle investerare verkligen låta bli att köpa en fond bara för att förvaltaren har ett utländskt namn? Ja, det verkar så. Kumar, Niessen-Ruenzi, och Spalt (2015) hittar nämligen att förvaltare med utländska namn har 10 procentenheter lägre investeringar i sin fond jämfört med förvaltare med amerikanska namn. Förvaltare med utländska namn ser också att flera investerare sticker när fonden går dåligt och ett mycket mindre inflöde av nya investerare när fonden går bra.


Att det handlar om diskriminering blir också tydligt i en annan del av deras analys, där de tittar på effekten av terrorattentatet den 11 september. Efter detta blir folk ännu mindre villiga att investera i fonder som förvaltas av individer med namn som låter utländska – speciellt namn som låter som om dom kommer från Mellanöstern. Samma sak hittar dom efter Boston-bombningen i april 2013.


Författarna säkerställer också att det inte har att göra med variation i skicklighet, avkastning eller andra faktorer. De gör ett randomiserat online-experiment där slumpade förvaltarnamn kopplas till olika fonder. Även här hittar de samma effekt.


Så vad är läxan? Den borde vara enkel; Diskriminera inte!


Nyttig och intressant forskning.


Fondförvaltare med utländska namn får färre investeringar

Artikeln hittar du här:

https://academic.oup.com/rfs/article-abstract/28/8/2281/1600267?redirectedFrom=fulltext

Eller en tidigare version av artikeln som är tillgänglig för allmänheten:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1951524

29 visningar

© Robostock AB 2019

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon