Kör minivan - få bättre avkastning!

Hedge fond-förvaltare som köper raffiga sportbilar tar mer risk och presterar sämre än de förvaltare som äger säkra bilar som minivans. Detta framgår i en mycket spännande, rykande het artikel i den prestigefyllda vetenskapsjournalen Journal of Finance av forskarna Brown, Lu, Ray och Teo (2018).

Forskarna tittar på vilken typ av bil som hedge fond-förvaltare köper (design, hästkrafter, tourque, säkerhetsrating, passagerarplatser, etc.) och menar att detta är beskrivande för hur ”sensations-sökande” förvaltarna är. ”Sensations-sökande” innebär kliniskt att man är en person som jagar nya, komplicerade och intensiva erfarenheter och upplevelser och är villig att ta fysisk, social och lagliga risker för att uppnå detta. Samtidigt som raffiga och kraftfulla sportbilar tyder på en ”sensations-sökande” förvaltare, menar författarna att motsatsen också är sann. Att förvaltare som köper ohäftiga bilar – såsom minivans – istället skyr ”sensationer”.


Författarna hittar precis det som du säkert redan misstänker. Förvaltare med raffiga sportbilar tar mer investeringsrisk, ger mer volatil avkastning, sämre Sharpe och Information Ratio och får sämre ”alphas” än de förvaltare som har bilar med många passagerarplatser och bra säkerhetsrating, såsom minivans. Förvaltare med raffiga sportbilar blir också tvungna att stänga ned sina fonder i högre utsträckning, och köper fler ”lotteri-lika” aktier.


Så varför finns dom kvar kan man fråga sig? Om dessa förvaltare nu är så dåliga? Författarna ger även ett svar på detta, då deras resultat tyder på att sensations-sökande investerare föredrar sensations-sökande fonder och förvaltare och på så sätt upprätthåller deras existens.


Vad är lärdomen av det här? – Köp en minivan och bli en bättre investerare, kanske? Nja, inte riktigt. Den praktiska lärdomen kanske snarare är att vara uppmärksam på flash. Och att flash inte alltid är lika med cash. Och att även professionella, högbetalda förvaltare inte är robotar och gör samma betendemisstag som vi vanliga dödliga.


Artikeln är gratis och tillgänglig här:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jofi.12723


Förvaltare med raffiga sportbilar presterar sämre

12 visningar

© Robostock AB 2019

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon